Một người bạn đáng giá tất cả những ...


Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.
-
A friend is worth all hazards we can run.

Edward Young

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
© 2012 Danh ngôn cuộc sống