Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người bạn đáng giá tất cả những ...


Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.
-
A friend is worth all hazards we can run.

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống