Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người bạn có thể được coi là kiệt ...


Một người bạn có thể được coi là kiệt tác của tự nhiên.
-
A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạntự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống