Một ngày không có tiếng cười là một ngày ...

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.
-
A day without laughter is a day wasted.

Charlie Chaplin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống