Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một khu vườn tốt cũng có thể có cỏ ...


Một khu vườn tốt cũng có thể có cỏ dại.
-
A good garden may have some weeds.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống