Một khi bạn đã quyết định, cả vũ trụ ...


Một khi bạn đã quyết định, cả vũ trụ hợp lực để biến nó thành sự thực.
-
Once you make a decision, the universe conspires to make it happen.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống