Một kẻ nói dối nên có một trí nhớ ...


Một kẻ nói dối nên có một trí nhớ tốt.
-
A liar should have a good memory.

Quintilian

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

dối trátrí nhớ

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 35 AD
Ngày mất: 100 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống