Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm ...


Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.
-
One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.

Thomas Paine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo viên

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống