Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một gánh sách không bằng một người thầy ...


Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo viênsách

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống