Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không ...

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh.

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh.
-
It is a characteristic of wisdom not to do desperate things.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngkhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống