Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả ...


Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.
-
A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.

Edward Bulwer-Lytton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Danh ngôn cùng tác giả

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống