Một ao-xơ hành động đáng giá bằng cả ...

Một ao-xơ hành động đáng giá bằng cả tấn lý thuyết.

Một ao-xơ hành động đáng giá bằng cả tấn lý thuyết.
-
An ounce of action is worth a ton of theory.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống