Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không ...

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta.
-
May we so love as never to have occasion to repent of our love!

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuyêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống