Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho ...

Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà

Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.
-
The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944
© 2012 Danh ngôn cuộc sống