Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mọi trí óc đều phải chọn lựa giữa sự ...


Mọi trí óc đều phải chọn lựa giữa sự thật và sự nghỉ ngơi. Nó không thể có cả hai.
-
Every mind must make its choice between truth and repose. It cannot have both.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtnghi ngờ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống