Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn ...


Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.
-
Everything is clearer when you're in love.

John Lennon

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 9/10/1940
Ngày mất: 8/12/1980

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống