Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn ...


Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không nên đơn giản hơn.
-
Everything should be as simple as it is, but not simpler.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đơn giản

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống