Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn ...


Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không nên đơn giản hơn.
-
Everything should be as simple as it is, but not simpler.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đơn giản

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống