Mọi quan điểm ở thời khắc khởi đầu ...


Mọi quan điểm ở thời khắc khởi đầu đều chỉ thuộc về thiểu số duy nhất một người.
-
Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan điểm

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống