Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, ...


Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, và... sau vài năm trôi qua, đã trở thành người hoàn toàn khác.
-
One changes from day to day, and...after a few years have passed one has completely altered.

George Sand

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườithay đổi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/7/1804
Ngày mất: 8/6/1876
© 2012 Danh ngôn cuộc sống