Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, ...


Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, và... sau vài năm trôi qua, đã trở thành người hoàn toàn khác.
-
One changes from day to day, and...after a few years have passed one has completely altered.

George Sand

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườithay đổi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/7/1804
Ngày mất: 8/6/1876
© 2012 Danh ngôn cuộc sống