Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mỗi người nên đi tìm điều vốn thế chứ ...


Mỗi người nên đi tìm điều vốn thế chứ không phải điều mình nghĩ là nên thế.
-
A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống