Mỗi người nên đi tìm điều vốn thế chứ ...


Mỗi người nên đi tìm điều vốn thế chứ không phải điều mình nghĩ là nên thế.
-
A man should look for what is, and not for what he thinks should be.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống