Mỗi người đều có một tâm tư và sự ...

Mỗi người đều có một tâm tư và sự lựa chọn riêng cho mình.

Mỗi người đều có một tâm tư và sự lựa chọn riêng cho mình.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu khi bạn thấy cô đơn quá.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống