Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không ...


Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô.
-
Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness.

Samuel Beckett

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 13/4/1906
Ngày mất: 22/12/1989
© 2012 Danh ngôn cuộc sống