Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không ...


Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô.
-
Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness.

Samuel Beckett

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 13/4/1906
Ngày mất: 22/12/1989

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống