Mỗi ngày bước vào thế giới như một giai ...


Mỗi ngày bước vào thế giới như một giai điệu cất lên và vang mãi cho tới cuối ngày, và nó sẽ trở thành điệu nhảy, bài ca đưa tang hay khúc quân hành, đó là do bạn chọn.
-
Every day that is born into the world comes like a burst of music and rings the whole day through, and you make of it a dance, a dirge, or a life march, as you will.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hiện tạithế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống