Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết ...


Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật.
-
Every science begins as philosophy and ends as art.

Will Durant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống