Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự ...


Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống.
-
Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốtbắt chước

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống