Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều ...


Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều bắt tay vào khó nhất.
-
Each goodly thing is hardest to begin.

Edmund Spenser

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gian khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1552
Ngày mất: 13/1/1599

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống