Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không ...


Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không chủ tâm.
-
Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân thànhcảm xúc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống