Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc ...


Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.
-
The eye sees only what the mind is prepared to comprehend.

Robertson Davies

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 28/8/1913
Ngày mất: 2/12/1995
© 2012 Danh ngôn cuộc sống