Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mất mà không biết mình mất cũng có nghĩa ...


Mất mà không biết mình mất cũng có nghĩa là không mất.
-
The loss which is unknown is no loss at all.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống