Mắt không chịu trách nhiệm khi trí óc mới ...


Mắt không chịu trách nhiệm khi trí óc mới là thứ nhìn.
-
The eyes are not responsible when the mind does the seeing.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thứctrách nhiệm

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống