Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mất đi một người bạn cũng như mất đi ...


Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.
-
The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired.

Robert Southey

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnthời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 12/8/1774
Ngày mất: 21/3/1843

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống