Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế ...


Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình.
-
Lý đại đào cương.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống