Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng ...


Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng tượng về thứ đáng khát khao trong thứ có thể đạt được.
-
Ideals are an imaginative understanding of that which is desirable in that which is possible.

Walter Lippmann

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 23/9/1889
Ngày mất: 14/12/1974

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống