Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lý lẽ tốt nhất tôi biết về cuộc đời ...


Lý lẽ tốt nhất tôi biết về cuộc đời bất tử là sự tồn tại của người xứng đáng với nó.
-
The best argument I know for an immortal life is the existence of a man who deserves one.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống