Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục ...


Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.
-
Conscience is the voice of the soul; the passions are the voice of the body.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương.

Isaac Newton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống