Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục ...


Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.
-
Conscience is the voice of the soul; the passions are the voice of the body.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống