Lương tâm là người mẹ kế chẳng bao giờ ...


Lương tâm là người mẹ kế chẳng bao giờ ngừng tới thăm ta.
-
Conscience is a mother-in-law whose visit never ends.

Henry Louis Mencken

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống