Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luôn trung thành với Tổ quốc. Chỉ trung ...


Luôn trung thành với Tổ quốc. Chỉ trung thành với chính quyền khi nó xứng đáng với điều đó.
-
Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống