Luôn luôn đứng về phía nguyên tắc... thậm ...


Luôn luôn đứng về phía nguyên tắc... thậm chí nếu như bạn phải đứng một mình.
-
Always stand on principle....even if you stand alone.

John Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống