Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luôn luôn đứng về phía nguyên tắc... thậm ...


Luôn luôn đứng về phía nguyên tắc... thậm chí nếu như bạn phải đứng một mình.
-
Always stand on principle....even if you stand alone.

John Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng sống cho người khác coi. Và đừng coi người khác mà sống!

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống