Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám ...


Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.
-
There is always light behind the clouds.

Louisa May Alcott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọnglạc quan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống