Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám ...


Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.
-
There is always light behind the clouds.

Louisa May Alcott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọnglạc quan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống