Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên ...


Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó.
-
It is always easier to fight for one's principles than to live up to them.

Alfred Adler

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống