Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên ...


Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó.
-
It is always easier to fight for one's principles than to live up to them.

Alfred Adler

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tâm hồn càng tao nhã và tinh tế, tâm hồn càng dễ tổn thương.

Paul Tournier

© 2012 Danh ngôn cuộc sống