Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên ...


Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó.
-
It is always easier to fight for one's principles than to live up to them.

Alfred Adler

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Uông Cách

© 2012 Danh ngôn cuộc sống