Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho ...


Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau.
-
Gravitation is not responsible for people falling in love.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống