Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự ...


Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.
-
The strictest law sometimes becomes the severest injustice.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bất côngluật pháp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống