Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì ...


Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.
-
Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống