Luật lệ không bao giờ khiến con người tự ...


Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do.
-
The law will never make a man free; it is men who have got to make the law free.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự do

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống