Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ ...


Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.
-
Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống