Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc ...

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
-
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốtngôn ngữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống