Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh ...


Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.
-
Enthusiasm is the match that lights the candle of achievement.

William Arthur Ward

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống