Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, ...


Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.
-
Charity begins at home, but should not end there.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhnhân cách

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống