Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, ...


Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.
-
Charity begins at home, but should not end there.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhnhân cách

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống