Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời đòi ...


Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời đòi hỏi để trao cho ta sự thanh thản.
-
Courage is the price that life exacts for granting peace.

Amelia Earhart

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngcan đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống