Lòng can đảm là biện pháp để đối đầu ...


Lòng can đảm là biện pháp để đối đầu những điều không biết trước.
-
Courage is the resolution to face the unforeseen.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chícan đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống