Lòng can đảm của những người bình ...


Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối.
-
The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.

Pam Brown

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

can đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Nhà thơ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống